Liên hệ

Trường tiểu học Đức Vân

Địa chỉ: Thôn Bản Đăm, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà  Hoàng Thị Huyền – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 01648853896 – Email:hoanghuyenbackan@gmail.com